Đoàn đại biểu Học viện Kinh tế Warsaw Ba Lan sang thăm trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam

Home > Tin tức > Tin tức trường > 2012-12-29 00:00:00

Ngày 29/10/2012 Trưởng văn phòng đại diện tại Trung Quốc Học viện Kinh tế Warsaw Ba Lan, tiến sĩ Andrew Wong đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam. Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Vương Vinh Đảng, phó phòng Hoà Lãm, chủ nhiệm văn phòng Trần Hồng đã tiếp đoàn.
Trưởng phòng Vương Vinh Đảng đã giới thiệu với tiến sĩ Andrew về các dự án hợp tác giáo dục đào tạo và tiến trình quốc tế hoá của trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam. Tiến sĩ Andrew giới thiệu về các chuyên ngành đào tạo, các dự án hợp tác quốc tế, học phí và sinh hoạt phí khi du học tại Ba Lan. Hai bên đều nhận thấy hai trường có những điểm tương đồng về các chuyên ngành đào tạo, hai bên có nhiều cơ hội đẩy mạnh hợp tác.
Hai bên đã bàn thảo cụ thể về việc hợp tác đào tạo nghiên cứu sinh theo chương trình 1+2; hai bên xác định hợp tác đào tạo nghiên cứu sinh cho hai chuyên ngành kế toán ACCA và thương mại quốc tế; hai bên sẽ tiến hành soạn thảo văn bản hợp tác, thúc đẩy tiến trình hợp tác cụ thể.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing