Đoàn đại biểu trường Đại học Bắc Arizona Hoa Kỳ sang thăm trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam

Home > Tin tức > Tin tức trường > 2013-04-04 00:00:00


Ngày 29/03/2013, phó phòng Quan hệ quốc tế Trường Đại học Bắc Arizona Harvey Charles, Viện trưởng Học viện Thương mại Franka Craig Van Slyke, Chủ nhiệm phòng Trung Quốc Daniel Palm đã sang thăm trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam. Đây là chuyến thăm lần thứ 2 của trường Đại học Bắc Arizona đến trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam. Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Vương Vinh Đảng, Viện trưởng Học viện Ngoại ngữ, Ngoại Thương Lý Hiến Nhất, Phó Bí thư Viện Nghiên cứu Khoa học Lý Đỉnh Hâm đã tiếp đoàn.
Trưởng phòng Vương Vinh Đảng đã giới thiệu về lịch sử, số lượng học sinh, các chương trình đào tạo, các học viện, đặc biệt giới thiệu về các dự án hợp tác của trường với nước ngoài, Liên minh Xiangelila, chuyên ngành đào tạo các thứ tiếng trong khu vực, đào tạo lưu học sinh và đội ngũ giảng viên, sinh viên.
Harvey Charles giới thiệu về lịch sử, các học viện, qui mô đào tạo và ưu thế của trường Đại học Bắc Arizona. Viện trưởng Học viện Thương mại giới thiệu về các chuyên ngành đào tạo của học viện.
Viện trưởng Lý Hiến Nhất giới thiệu về các chương trình hợp tác ngắn hạn, dài hạn của học viện Ngoại ngữ, Ngoại thương với các trường của Hoa Kỳ, Pháp, Australia,…và các chương trình đào tạo trong các dự án hợp tác quốc tế của học viện.
Phó Bí thư Lý Đỉnh Hâm giới thiệu về tình hình cơ bản và phương hướng nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu khoa học và phòng nghiên cứu khoa học; đồng thời giải thích về các chương trình hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học. Trưởng phòng Vương Vinh Đảng giải thích về các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học sinh và nghiên cứu khoa học.
Thông qua hội đàm, hai bên nhất trí về các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, giao lưu giảng viên, đào tạo hai văn bằng. Hai bên nhất trí sẽ nhanh chóng triển khai ký kết văn bản hợp tác và chính thức triển khai hợp tác, cử người phụ trách. Chủ nhiệm dự án hợp tác quốc tế Lý Hồng Mẫn, giảng viên học viện Ngoại ngữ, Ngoại thương Bành Nghiên Linh, Trương Ngọc Côn tham dự hội đàm.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing