Đoàn đại biểu Đại học Rangsit Thái Lan viếng thăm trường tôi

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2017-07-13 17:04:04

Ngày 30 tháng 6, phó hiệu trưởng trường Đại học Rangsit Thái Lan tiến sĩ Dr. Chitriya Pinthong đã đến thăm trường tôi, phó hiệu trưởng Ân Hồng đã hội kiến khách mời tại học viện thương mại Bangkok.

Trong buổi hội đàm hai bên đều cho rằng hợp tác hữu nghị giữa hai trường đã nâng cao sức ảnh hưởng và danh tiếng của hai trường tại nước bạn, tăng cường khả năng thực hiện quốc tế hóa của hai trường. Hai bên còn đi sâu thảo luận ký kết thỏa thuận hợp tác mới, kế hoạch tuyển sinh, vận hành quản lý nước ngoài của học viện thương mại Bangkok, liên kết bồi dưỡng chuyên ngành thiết kế kỹ thuật và hợp tác nghiên cứu. Hai bên sẽ hợp tác tổ chức hội nghị học thuật quốc tế để mở rộng lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, tìm kiếm hạng mục trao đổi sinh viên chuyên ngành thiết kế kỹ thuật, từng bước đẩy mạnh hợp tác đào tạo.


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing