Đoàn đại biểu trường chúng tôi đi thăm thư viện của nước Anh và thư viện của 7 trường đại học của Anh

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2017-09-30 17:02:53

Từ ngày 26/6 đến 02/7, đoàn đại biểu gồm 5 người: do hiệu phó Hồng Đào dẫn đầu, các thành viên có phó phòng giao lưu hợp tác quốc tế Vương Trí Tuệ, trưởng thư viện Triệu Việt và giảng viên Dương Hoan Hồng, Triệu Đức Mỹ đã đến thăm thư viện nước Anh và thư viện của 7 trường đại học của Anh (Đại học Manchester, Đại học Manchester City, Đại học Lombardy Edinburgh, Đại học Leicester, Đại học Birmingham, Đại học Greenwich, Đại học Oxford).

Hai bên đã tiến hành giao lưu thảo luận về các vấn đề như: ứng dụng kỹ thuật thông tin trong các dịch vụ của thư viện; ứng dụng của công nghệ thông tin trong quản lý thư viện; vấn đề nên giải quyết không gian lưu trữ trong tình trạng lưu lượng của các nguồn kỹ thuật số đang không ngừng tăng lên; tỷ lên phân bổ sách điện tử và sách giấy; sự phát triển và xây dựng thư viện số...


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing