Đoàn đại biểu của trường chúng tôi đến 3 nước Campuchia, Lào, Myanmar để triển khai nghiên cứu môi trường đầu tư nước ngoài trong bối cảnh “1 vành đai 1 con đường”

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2017-09-30 17:04:18

Từ ngày 27/6 đến 12/7, nhóm điều tra nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu khu vực Ấn Độ Dương của trường chúng tôi do giáo sư Uông Nhung làm trưởng đoàn đã đến 3 nước Campuchia, Lào và Myanmar để triển khai điều tra nghiên cứu môi trường đầu tư nước ngoài, và tiến hành giao lưu sâu sắc với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư chủ yếu ở 3 nước này.

Nhóm điều tra nghiên cứu đã tiến hành giao lưu và phỏng vấn 13 cơ quan, thu được một lượng tài liệu lớn về các vấn đề như môi trường đầu tư của 3 nước này, quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia trên bán đảo Trung Nam; đồng thời, nhóm điều tra nghiên cứu còn tiến hành thương thảo về vấn đề hợp tác song phương với một số trường đại học, viện chính sách, và đã đạt được không ít nhận thức chưng về hợp tác. Việc điều tra nghiên cứu đã đem lại nhiều tài liệu quý báu, kết quả điều tra nghiên cứu sẽ tiếp tục được phát biểu hoặc trình lên các ban ngành liên quan, để phục vụ cho việc xây dựng trung tâm phóng xạ của tỉnh chúng tôi và quan hệ hợp tác năng lực sản xuất trong “1 vành đai 1 con đường”.


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing