Đoàn đại biểu trường chúng tôi đã đến thăm các trường hợp tác ở Thái Lan

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2017-12-05 09:00:11

Từ ngày 6 đến 10 tháng 11, được sự ủy thác của trường, đoàn đại biểu gồm phó phòng tài chính Sài Mẫn, giáo viên phòng nhân sự Dương Hồng Mai, giáo viên học viện văn hóa ngôn ngữ quốc tế Vương Phương và nhân viên làm việc của học viện thương mại Băng Cốc ở Thái Lan do viện trưởng học viện thương mại Băng Cốc kiêm phó viện trưởng viện công thương quốc tế Trương Hồng Liệt dẫn đầu đã đến thăm các trường đại học của Thái Lan hợp tác với trường chúng tôi như trường đại học Rangsit, học viện quản lý Panyapiwat, đại học Huachiew Chalermprakiet. Ngày 7 tháng 11, hiệu phó trường đại học Rangsit Thái Lan Nares đã hội kiến với đoàn đại biểu. Hai bên đã tiến hành thảo luận sâu sắc về các vấn đề như tuyển sinh học viện thương mại Băng Cốc, triển khai các dự án mới, tăng thêm chuyên ngành.... Trong thời gian ở Thái Lan, đoàn đại biểu còn đi thăm trường học viện quản lý Panyapiwat và trường đại học Huachiew Chalermprakiet. Hai bên đã tiến hành thảo luận về việc liên kết đào tạo thạc sỹ, tổ chức hội nghị hợp tác quốc tế, hai bên thống nhất sẽ lập văn phòng liên kết đào tạo thạc sỹ, tăng cường thêm sự hợp tác giữa hai trường.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing