Hiệu phó trường đại học Mandalay Myanmar – giáo sư Wutingtunang đến thăm trường chúng tôi

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2017-12-05 09:01:31

Sáng ngày 10 tháng 11, hiệu phó trường đại học Mandalay Myanmar giáo sư Wutingtunang đã đến thăm trường chúng tôi. Hiệu phó Ân Hồng bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với chuyến thăm của ông Wutingtunang, hy vọng hai bên có thể ký kết bản ghi nhớ giao lưu hợp tác hữu hảo (MOU), và trên cơ sở này để phát triển, cụ thể hóa hơn nữa các dự án hợp tác, lập quan hệ hợp tác hữu hảo, mật thiết lâu dài với trường đại học Mandalay.

Ông Wutingtunang cho rằng, hai nước Trung Myanmar đều là láng giềng, có ưu thế địa lý được thiên nhiên ưu đãi, có lợi cho sự hợp tác giữa hai bên, đồng thời, ông cũng nhiệt tình mời ông Ân Hồng đến thăm và giao lưu ở trường đại học Mandalay Myanmar. Ông còn giới thiệu tình hình hợp tác giao lưu giữa trường đại học Mandalay với các trường đại học khác của tỉnh Vân Nam, tình hình học tập của các lưu học sinh của trường đại học Mandalay, tiến trình ký kết MOU của các trường đại học của Myanmar và tình hình của các trường đã ký MOU. Ông cho biết, trường đại học Mandalay rất hy vọng có thể ký thỏa thuận khung MOU với trường chúng tôi, và triển khai hợp tác hiệu quả trên các phương diện như đào tạo giảng viên, giao lưu học

siinh, dạy học và nghiên cứu....

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing