Đoàn đại biểu của hiệu phó trường đại học Macquarie Úc đến thăm trường chúng tôi

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2017-12-05 09:02:40

Sáng ngày 21 tháng 11,đoàn đại biểu gồm hiệu phó trường đại học Macquarie Úc – giáo sư Nicole Brigg, viện trưởng hành chính học viện kinh tế và thương mại đại học Macquarie giáo sư Stephen Brammer, viện trưởng dự án quốc tế viện kinh tế và thương mại Macquarie giáo sư Philomena Leung, chủ nhiệm dự án Trung Quốc đại học Macquarie ông Stephen Fan, giám đốc dự án hợp tác khu vực Trung Hoa trường đại học Macquarie bà Cherilyn Liu, chủ nhiệm văn phòng sở giáo dục tỉnh Vân Nam ở Úc Richard Yuan đã đếm thăm viếng giao lưu với trường chúng tôi. Hiệu trưởng Phục Nhuận Dân, hiệu phó Ân Hồng của trường đại học tài chính Vân Nam đã hội kiến với các vị khác và tiến hành tọa đàm.

Hiệu trưởng Phục đã giới thiệu với các vị khách về đội ngũ giáo viên, ưu thế học tập, tình hình giao lưu học sinh... , và đưa ra ý kiến về phương hướng hợp tác sau này của hai bên. Hiệu phó Nicole Brigg hi vọng, có thể tiến hành đối thoại, giao lưu trên nhiều tầng lớp lĩnh vực nghiên cứu khoa học học thuật với trường chúng tôi, tích cực triển khai những cuộc thảo luận hiệu quả hơn nữa. Viện trưởng Stephen Brammer đã giới thiệu về tình hình cài đặt các khóa học của học viện, tình hình nghề nghiệp của học sinh và lưu học sinh..., ông cho rằng, hai bên có thể triển khai hợp tác về các khóa học như tài chính ngân hàng, ACCA (kế toán đăng ký quốc tế)...

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing