Trường chúng tôi được bộ ngoại giao phê chuẩn làm đơn vị cấp phát thư mời xin visa cho người nước ngoài đến Trung Quốc

Home > Tin tức > Tin tức ngoại sự > 2018-05-09 10:11:46

Trong thông báo nhận được gần đây của văn phòng ngoại giao tỉnh Vân Nam, được văn phòng ngoại giao của tỉnh giới thiệu, trường chúng tôi được bộ ngoại giao phê chuẩn làm đơn vị cấp phát thư mời xin visa cho người nước ngoài đến Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, có thể xử lý việc cấp phát thư mời người nước ngoài đến Trung quốc cho đơn vị chúng tôi và các đơn vị, cá nhân có quan hệ họ hàng. Đây là thành tích quan trọng mà trường chúng tôi đạt được trong công tác quản lý đối ngoại, điều này sẽ phát huy tác dụng tích cực trong việc xây dựng trường chúng tôi thành trường đại học tài chính kinh tế có trình độ cao, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục, phục vụ cho việc xây dựng “một vành đai một con đường”.

Lần này, Vân Nam có tổng cộng 6 trường đại học trở thành đơn vị chủ thể được miễn xác minh, trường chúng tôi là một trong 4 trường đại học tài chính kinh tế được phê chuẩn. Cả nước có 69 trường đại học trở thành chủ thể cấp phát, trong đó có 27 trường trực thuộc bộ giáo dục, còn trường tài chính kinh tế thì chỉ có 4 trường. Trường chúng tôi và nhiều trường đại học xây dựng “hai hàng đầu” (đại học hàng đầu và ngành học hàng đầu) cùng có được quyền quản lý đối ngoại này, điều này sẽ giúp cho công tác giao lưu hợp tác của trường chúng tôi bước lên một tầm cao mới.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing