Khoá học đào tạo tiếng Trung

Trong quá trình đào tạo tiếng Trung, trường YUFE tập trung phát huy các ưu thế của mình, chủ yếu triển khai đào tạo tiếng Trung thương mại. Kết thúc khóa học, lưu học sinh không chỉ nắm chắc tiếng Trung cơ sở và kiến thức văn hoá Trung Quốc, mà còn có thể tìm hiểu về những thuật ngữ chuyên ngành và kiến thức kinh tế tài chính để làm nền tảng ngôn ngữ cho những chuyên ngành liên quan trong tương lai. Từ ngày bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo tiếng Trung thương mại đối ngoại, nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên tiếng Trung thương mại có trình độ cao, tuyển dụng các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, tổ chức biên soạn một loạt  giáo trình tiếng Trung thương mại đặc sắc, được ứng dụng trong giảng dạy, có hiệu quả  và được lưu học sinh đánh giá cao.

Để đạt được hiệu quả đào tạo tốt hơn, nhà trường đã thực hiện mô hình đào tạo lớp học qui mô nhỏ, căn cứ theo trình độ tiếng Trung của sinh viên khi nhập học, lưu học sinh được xếp vào các lớp khác nhau, đảm bảo lưu học sinh được học tập trong lớp phù hợp với trình độ mình.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing