Điều kiện nhập học

Phân loại học viên

Điều kiện nhập học

 Học viên  học tiếng

 Mọi trình độ văn hoá, sức khoẻ tốt, tuổi từ 18-60

 Học viên học bồi dưỡng

Mọi trình độ văn hoá, sức khoẻ tốt, tuổi từ 18-60

Học viên học cử nhân

Tốt nghiệp trung học phổ thông, sức khoẻ tốt, không qúa 35 tuổi

Học viên học thạc sĩ

Tốt nghiệp cử nhân, sức khoẻ tốt, không qúa 45 tuổi

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing