Lãnh đạo trường

              Uông Nhung  Bì thứ đảng ủy

              Hùng Thuật Tân  Hiệu trưởng

             Phan Tổ Hòa  Phó bí thư đảng ủy

              Lý Hưng Hoa  Phó bí thư đảng ủy

              Dương Hiểu Hồng  Phó hiệu trưởng

              Chu Dược  Phó hiệu trưởng

              Vương Hiểu Bình  Phó hiệu trưởng

              Ân Hồng  Phó hiệu trưởng

              Phục Nhuận Dân  Phó hiệu trưởng

              Toàn Hồng Đào  Phó hiệu trưởng

              Thiệu Bị  Bí thư hội đồng kỷ luật

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing