Đoàn đại biểu trường đại học Lakehead Canada đến thăm trường chúng tôi

Trang chủ» Tin tức» Tin tức ngoại sự» Đoàn đại biểu trường đại học Lakehead Canada đến thăm trường chúng tôi 2018-06-27

Ngày 19 tháng 3, cố vấn hiệu trưởng (nguyên hiệu trưởng) của trường đại học Lakehead Canada- giáo sư Kim Fedderson, viên chức của phòng quốc tế đại học kiêm viên chức của văn phòng Bắc Kinh – bà Lý Tư Bảo đã đến thăm trường chúng tôi. Phó phòng giao lưu hợp tác quốc tế của trường chúng tôi Vương Trí Tuệ, Tằng Khiên đã tiếp đãi các vị khách quý, và cùng tiến hành hội đàm.

Vương Trí Tuệ đã giới thiệu tình hình các dự án hợp tác Trung Quốc và nước ngoài của trường chúng tôi, giảng viên được đào tạo ở nước ngoài (ngoài biên giới), giao lưu sinh viên quốc tế... Dự án hợp tác Trung Quốc và nước ngoài là một trong những công việc mà trường chúng tôi xúc tiến trọng điểm, bà hi vọng có thể thiết lập các kênh, mở rộng đối tác, nâng cao độ phân biệt của các dự án, xây dựng quan hệ hợp tác mật thiết trên cơ sở những mô thức hợp tác dự án đã có, tạo lập không gian giao lưu cho sinh viên hai trường. Tằng Khiên đã tiến hành phân tích chi tiết về các vấn đề như chu kỳ dự án hợp tác học tập của Trung Quốc và nước ngoài, đối tượng được hưởng lợi, chi phí liên quan...

Giáo sư Kim Fedderson đã giới thiệu về lịch sử xây dựng trường, kết cấu các ngành học, quy mô dạy học, ngành học ưu thế và tình hình hợp tác với các trường đại học của Trung Quốc. Và tiến hành thảo luận sâu sắc về các vấn đề như giảng viên hai trường viếng thăm lẫn nhau, mô thức hợp tác sâu hơn nữa, hỗ trợ học bổng..., hy vọng hai trường sẽ nhanh chóng ký kết các thỏa thuận liên quan, thực hiện các nội dung hợp tác cụ thể.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing