Hiệu phó Hồ Hải Ngạn dẫn đầu đoàn đại biểu trường chúng tôi đến thăm các trường đại học ở Mỹ, Canada

Trang chủ» Tin tức» Tin tức ngoại sự» Hiệu phó Hồ Hải Ngạn dẫn đầu đoàn đại biểu trường chúng tôi đến thăm các trường đại học ở Mỹ, Canada 2018-06-27

Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017, nhận lời mời của học viện American Cook Institute Mỹ và trường đại học Lakehead Canada, đoàn đại biểu gồm 5 người do hiệu phó Hồ Hải Ngạn dẫn đầu, các thành viên gồm trưởng phòng giao lưu hợp tác quốc tế Vương Vinh Đảng, viện phó học viện kinh tế Trường Dư Vịnh, hiệu phó học viện hệ thống số Trường Trần Phi, nhân viên phòng giao lưu hợp tác quốc tế Lý Trí Phỉ đã đến Mỹ, Canada để viếng thăm giao lưu về giáo dục. Lần viếng thăm lần này có mục đích là để đến thăm các trường hợp tác với trường chúng tôi, củng cố quan hệ hợp tác song phương, mở rộng hơn nữa không gian hợp tác với các trường đại học ở Mỹ, Canada.

Tăng cường hơn nữa cơ sở hợp tác với các trường đại học của Mỹ, Canada thông qua việc hội đàm về các nội dung như trao đổi sinh viên, cử giảng viên đi học, liên kết nghiên cứu khoa học và các dự án hợp tác dạy học của Trung Quốc và nước ngoài, có lợi cho hai bên để cùng tạo ra phương thức hợp tác mới, phát triển không gian hợp tác, nâng cao chất lượng và cấp độ hợp tác, nỗ lực nâng cao trình độ quốc tế hóa giáo dục của trường chúng tôi.

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing