Đoàn đại biểu trường Đại học quốc tế Sapporo Nhật Bản tới thăm trường chúng ta

Trang chủ» Tin tức» Tin tức ngoại sự» Đoàn đại biểu trường Đại học quốc tế Sapporo Nhật Bản tới thăm trường chúng ta 2019-07-08
 
Vào ngày 1 tháng 7, một đoàn đại biết 4 người gồm chủ tịch đại học Quốc tế Sapporo Nhật Bản Ueno Hachiro, giám đốc Trung tâm Trao đổi Quốc tế Sawada Taka, giám đốc Phòng Kế hoạch Giáo dục và giám đốc văn phòng Trung Quốc Trương Diễm đã đến thăm trường chúng ta. 
Ông Phu Nhuận Dân đã giới thiệu tình hình cơ bản của trường chúng ta, tình hình tương quan giữa việc xây dựng các ngành học và quốc tế hóa giáo dục. Theo ông, trong những năm gần đây, trường chúng ta đã đạt được một số thành tựu nhất định trên các phương diện như hợp tác nước ngoài trong việc thành lập trường học, giáo dục ở nước ngoài và các dự án viện trợ nước ngoài. Hy vọng rằng nhờ vào sức mạnh của các ngành học nổi trội của cả hai trường, chúng ta có thể tích hợp các nguồn lực và cùng nhau phát triển. 
Ông Ueno Hachiro đã giới thiệu tình hình thành lập trường của Đại học Quốc tế Sapporo ở Nhật Bản. Ông cho rằng việc quốc tế hóa giáo dục tại Đại học Quốc tế Sapporo bắt đầu muộn, nhưng nhận thức về phát triển quốc tế rất mạnh. Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường đã được cải thiện, và đã bồi dưỡng một nhóm giáo viên và nhà quản lý có kiến ​​thức giao tiếp đa văn hóa. Ông hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ thiết lập mối quan hệ lâu dài, ổn định với trường chúng ta và dần dần sẽ mở rộng mức độ và phương thức hợp tác. Sau đó, đại diện hai bên đã tiến hành trao đổi chuyên sâu, tỉ mỉ và toàn diện về các chi tiết cụ thể của việc hợp tác.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing